۰۴ آذر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 3 آذر 92= 24 نوامبر 2013

میهمانان: بخش فارسی- آقای حسن داعی بنیانگذار موسسه غیر انتفاعی در جستجوی حقیقت- تحلیل آقای داعی از توافق هسته ای ژنو. بخش انگلیسی- آقای فرهنگ صادقی یکی از شاهدین قتل عام ده شهریور نیروهای عراقی به کمپ اشرف
سایت فروم ایرانیان