۱۱ آذر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 10 آذر 92= اول دسامبر 2013


میهمانان؛ بخش فارسی:آقای علی بهروزیان نویسنده و مترجم - چرا و چه کسانی از اعتصاب غذای جهانی مجاهدین می ترسند؟ بخش انگلیسی: آقای مورس ولکات نماینده پارلمان کانادا از حزب محافظه کار- حمایت از اعتصابیون لیبرتی و پژواک صدای آنها در کانادا