۲۵ آذر ۱۳۹۲

رادیو ایرآوا 24 آذر 1392= 15 دسامبر 2013

میهمانان؛ بخش فارسی: آقای یزدان حاج حمزه معاون کمیسیون اقتصاد شورای ملی مقاومت - توافقنامه ژنو و آسیب پذیریهای آن. بخش انگلیسی: عالیجناب خانم جودی اسگرو نماینده پارلمان کانادا از حزب لیبرال و وزیر سابق مهاجرت- اعتصاب غذا در لیبرتی و اقداماتی که کانادا می تواند برای آزادی 7 گروگان اشرف انجام دهد