۱۵ شهریور ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 15 شهریور 94= 6 سپتامبر 2015

میهمان: دکتر سینا دشتی

موضوع: مقصر اصلی مرگ آیلان سه ساله و بحران سوریه کیست؟


روز چهارشنبه دوم سپتامبر انتشار عکسهای جسد آیلان کوردی کودک 3 ساله سوری که در ساحل مدیترانه به خواب ابدی فرو رفت، مردم جهان را تکان داد. همه می دانیم که نگاهها و تحلیلهای مختلفی درباره دلایل سیل پناهندگان سوری بسوی اروپا وجود دارند. برخی آمریکا، سازمان ملل، کشورهای عربی و اروپایی را مقصر اصلی بحران و فاجعه ای که در سوریه شاهد آن هستیم، می دانند. اما مقصر اصلی مرگ تکان‌دهنده آیلان سه ساله کیست؟ نقش رژیم ایران در فاجعه سوریه چیست؟ برای پاسخ به این سوالات روز گذشته، به گفتگو با پزشک متخصص و فعال سیاسی آقای سینا دشتی نشستم که هم اینک توجه شما را به آن جلب می کنم.