۲۲ شهریور ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 22 شهریور 94= 13 سپتامبر 2015

میهمان: آقای عزیزالله پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: برجام؛ یک دست شدن یا شقه نظام آخوندها؟


توافق اتمی با رژیم ایران چه خوب و چه بد، تاثیرات زیادی در معادلات جهانی و منطقه ای و بخصوص بر کشور ما ایران، برجای خواهد گذاشت. در روز 17 سپتامبر نیز کنگره آمریکا قرار است برای قبولی یا ردی برجام، یعنی برنامه جامعه اقدام مشترک، رای گیری کند. امروز در خدمت آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت ضمن پرداختن به فضای حاکم بر کنگره و سنای آمریکا، به سوالاتی از قبیل تاثیر برجام بر وضعیت معیشتی مردم و وضعیت نظام خامنه ای پاسخ خواهند داد و همچنین از موضع مقاومت ایران درباره توافق اتمی خواهند گفت.