۱۱ بهمن ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 11 بهمن 94= 31 ژانویه 2016

میهمان: خانم سهیلا دشتی مسئول اتحاد انجمنها برای ایران آزاد و فعال حقوق زنان

موضوع: تظاهرات "نه به روحانی" و دستاوردهای سیاسی-اقتصادی روحانی از سفر به اروپا! روز پنجشنبه 28 ژانویه همزمان با حضور حسن روحانی رئیس جمهور رژیم آخوندها در فرانسه، تظاهرات بزرگی از سوی مقاومت ایران به نام "نه به روحانی" علیه حضور او در پاریس برگزار شد. در این تظاهرات 6 ساعته، هزاران ایرانی آزادیخواه شرکت داشتند. آنان در اعتراض به موج فزاینده اعدامها در ایران گرد آمده بودند و علیه روحانی که ولی فقیه نظام آخوندها را نمایندگی می کرد، شعار می دادند. اما این سفر چه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی برای روحانی و رژیمش داشت؟