۰۲ اسفند ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 2 اسفند 94= 21 فوریه 2016

میهمان: دکتر سینا دشتی

موضوع: نمایش انتخابات؛ "خیمه شب بازی تکراری"با بسته شدن پرونده بررسی صلاحیتهای نامزدهای انتخاباتی و رد صلاحیت شدن بسیاری از کاندیدها از جمله حسن خمینی نوه روح الله خمینی، در روز 27 بهمن، خامنه ای به صحنه آمد و با مثلت التماس، تهدید، التماس بار دیگر خواستار شرکت مردم در نمایش انتخابات شد. رفسنجانی و جناحش نیز مردم را برای شرکت در این "خیمه شب بازی تکراری" فرا می خوانند. این دوره از انتخابات رژیم، اما بطور بی سابقه ای با بی اعتنایی مردم روبرو شده و شعار "رای نمی دهم"، مورد استقبال بیشتری نسبت به گذشته قرار گرفته است. نتیجه نمایش انتخابات 7 اسفند مجلس خبرگان آخوندها هر چه که باشد، بی شک شکاف درون نظام را عمیق تر خواهد کرد.