۲۶ بهمن ۱۳۹۴

رادیو ایرآوا 25 بهمن 94= 14 فوریه 2016

 میهمان: آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت ایران در کشورهای نوردیک

موضوع: انقلاب ضدسلطنتی 1357- قسمت دوم :لینکهای قسمت دوم


هفته پیش به مناسبت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی 1357 در خدمت آقای پرویز خزایی نماینده شورای ملی مقاومت در کشورهای نوردیک بودم و امروز قسمت دوم و پایانی این گفتگو را می شنوید. از جمله سوالاتی که در این قسمت به آن پرداخته می شود، این است که آیا انقلاب 57 تکرار شدنی است؟ ولی قسمت دوم گفتگو با آقای پرویز خزایی را با این سوال از سر می گیریم که اگر خمینی وجود نداشت وضعیت ایران چگونه می بود؟