۱۵ فروردین ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 15 فروردین 95= 3 آوریل 2016

میهمان: آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت


 موضوع: مردم فقرزده ایران، تهدید اصلی بقای نظام آخوندها در "روزگار موشک
بی کفایتی و سوء مدیریت رژیم آخوندها در 37 سال گذشته، و با مقاصد شومی از قبیل تسخیر خاورمیانه بوسیله بمب اتمی، قشر عظیمی از مردم ایران را با مشکلات اقتصادی دست به گریبان کرده و فقر و فلاکت را در ایران توسعه داده است که همین موضوع باعث وحشت آخوندها شده. رژیمی که قرار بود حامی مستضعفان باشد، هرچند وانمود می کند خطر خارجی، متوجه اوست، اما قشر عظیم گرسنه ایران را تهدید اصلی برای بقای خود می داند. توافق اتمی نیز که روحانی، کلیددار نظام قول داده بود، وضعیت معیشتی مردم را بهبود خواهد بخشید، عملی نشد. با ایجاد سد محکم بین المللی علیه دستیابی آخوندها به بمب اتمی، اینک خامنه ای نقشه استفاده از موشکهای بالستیک را در سر می پروراند که نگرانی جامعه جهانی و سازمان ملل را به دنبال داشته است. خامنه ای با حمله به جناح رفسنجانی-روحانی که خواهان مذاکره با آمریکاست بار دیگر بر نیاز رژیم برای جنگ افروزی صحه گذاشت و روزگار را، روزگار موشک دانست.