۲۲ فروردین ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 22 فروردین 95= 10 آوریل 2016

میهمان: آقای محمد اقبال عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: لغو سفر حسن روحانی به اتریش؛ چرا و بدستور چه کسی؟ در درون رژیم چه گفته می شود؟


سفر حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم به اتریش در ماه مارس، هر چند ابتدا اعلام شد به دلایل امنیتی لغو شده، اما دیری نپایید که مقامات ریز و درشت نظام به صحنه آمده و اعلام کردند که دلیل لغو سفر، چیزی جز تظاهرات مجاهدین خلق در وین پایتخت اتریش نبوده است. لغو سفر روحانی به اتریش چه پیامدهایی برای رژیم داشت؟ و مخالفان نظام و مقاومت ایران، چه سودی از لغو این سفر می برند؟ میهمان این هفته رادیو ایرآوا آقای محمد اقبال، عضو شورای ملی مقاومت ضمن پرداختن به این سوالات، اخباری از درون رژیم در این رابطه را با ما در میان خواهد گذاشت.