۰۲ خرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 2 خرداد 95= 22 مه 2016

میهمان: آقای حسن داعی مسئول سایت فروم ایرانیان

موضوع: وضعیت رژیم ایران در سوریه و نقش رئیس جمهور جدید آمریکا در منطقهوضعیت رژیم آخوندها در سوریه با افزایش تلفات نیروهایش در این کشور، و با کشته شدن فرماندهان رده بالا و بویژه مصطفی بدرالدین رهبر شاخه نظامی حزب الله، متزلزل شده است. اما افزایش تلفات چه تاثیری بر افکار عمومی مردم  ایران خواهد داشت و خامنه ای را برای ادامه دخالت در منطقه در چه موقعیتی قرار خواهد داد؟ با سقوط حکومت سوریه، چه تصویری برای رژیم در منطقه متصور است و رئیس جمهور جدید آمریکا چه خط و خطوطی را در منطقه دنبال خواهد کرد؟