۰۹ خرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 9 خرداد 95= 29 مه 2016

میهمان: آقای عزیز پاکنژاد عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: توافق اتمی و آن رشوه ها


میهمان این هفته رادیو ایرآوا در مقاله خود به نام: "خرج" هسته ای در جیب "نایاک" که در سایت همبستگی ملی درج شده، می نویسد: سیاست مماشات، یا معامله و زد و بند در ابعاد کلان آن، همان قربانی کردن حقیقت است. در 37 سال گذشته، پیروان این سیاست مخرب، جهت سازش با رژیم آخوندها به هر کاری دست زده اند، از ارسال سلاح به آخوندها گرفته، تا چشم بستن بر ترورهای دهه 90 میلادی در اروپا تا حمله به مقاومت ایران، در عراق و فرانسه. تازه ترین نمونه مماشات با آخوندها، در ماه اردیبهشت در گزارش نیویورک تایمز انعکاس پیدا کرد که از هزینه کردن میلیونها دلار و اجیر نمودن رسانه ها جهت تسهیل "توافق اتمی" یا "برجام" با آخوندهای حاکم بر ایران پرده برداشت.