۱۶ خرداد ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 16 خرداد 95= 5 ژوئن 2016

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: شلاق زدن مردم، نشانه بحران سرنگونی آخوندها

شلاق زدن کارگران در ملاءعام به جرم فعالیت صنفی، پدیده ای نو در حکومت آخوندها به شمار می رود. اما چه پیامی در شلاق زدن کارگران معدن طلای آق دره نهفته بود و وحشت رژیم از کارگران برای چیست؟ و آیا آخوندها قادر به مهار انفجار جامعه خواهند بود؟