۲۱ شهریور ۱۳۹۵

رادیو ایرآوا 21 شهریور 95= 11 سپتامبر 2016

آخرین بخش از ویژه برنامه قتل عام 67

قسمت دوم گفتگو با خانم مینا انتظاری زندانی سیاسی دهه 60
بخش ششم و پایانی ویژه برنامه قتل عام 67، که شامل دومین قسمت گفتگوی رادیو ایرآوا با خانم مینا انتظاری است را تقدیم حضورتون می کنم. اگر طی چند هفته گذشته، شنیدن خاطرات زندان در دهه 60 و بخصوص تابستان 67 برایتان دردناک بوده، بغض کرده اید و اشک ریخته اید، مطمئن باشید که تنها نبوده اید. اما نکته قابل توجه، روحیه شاد و مقاوم این زندانیان سیاسی از بند رسته است که جوانی شان در زندان و زیر شکنجه و دوری از عزیزان خود گذشت. و آنچه ستودنی تر است، ایستادگی شان می باشد در برابر مخوف ترین دیکتاتوری جهان. آنها 28 سال پس از آن دوره سیاه کشورمان، همچنان در تلاشند تا با بازگویی آنچه در زندانهای خمینی بر سر زندانیان سیاسی رفت، جنایاتی مشابه در آینده ایران، هرگز تکرار نشود.