۲۱ خرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 21 خرداد 96= 11 ژوئن 2017

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: وحشت خامنه ای از سند ۲۰۳۰ و جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ و حمله پرابهام داعش در تهران


حتما اینروزها سر و صدای مقامات ریز و درشت نظام آخوندها در مخالفت با سند 2030 یونسکو را شنیده اید. اما این سند آموزشی چیست و وحشت خامنه ای از گردن نهادن به این سند چه دلیلی دارد؟ البته موارد دیگری نیز باعث وحشت خامنه ای در ماههای اخیر شده اند. منظورم جنبش دادخواهی قتل عام 67 است که چنان بازتابی در داخل کشور داشته که حتی در جریان نمایش انتخابات رژیم هم، از سوی کاندیدهای حکومت مطرح و بالاخره شخص خامنه ای نیز ناگزیر به موضعگیری در اینباره شد. حمله پر ابهام روز چهارشنبه 17 خرداد داعش در تهران نیز موضوع دیگری است که امروز با میهمان رادیو ایرآوا آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه درمیان خواهم گذاشت.