۰۱ مرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 1 امرداد 96= 23 ژوئیه 2017

میهمان: خانم شیلا نینوایی زندانی سیاسی سابق و یکی از شاهدان قتل عام 67

موضوع: قتل عام 67 و جنبش دادخواهی- قسمت اول
ماه مرداد و شهریور یادآور تلخ ترین تجربه تاریخی ما ایرانیان در دوران معاصر است. 29 سال پیش در روز ششم مرداد، خمینی فرمان قتل عام زندانیان سیاسی را با دست خط خود صادر کرد و بدین ترتیب 30هزار مجاهد و مبارز آن مرز و بوم، سربدار شدند. با این خیال که با نابودی مخالفان، بتواند براحتی حکومت کند. اما 29 سال بعد، با طرح موضوع دادخواهی، مقامات ریز و درشت نظام یا مقصر را جناحی دیگر می دانند و یا بی پروا به این جنایت تاریخی می بالند. رادیو ایرآوا ویژه برنامه امسال خود به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 را مانند سالهای گذشته از این هفته آغاز می کند با این تفاوت که با پرداختن به جنبش دادخواهی، تبعات آن در جامعه ایران و درون نظام آخوندها را مورد بررسی قرار دهد. این هفته در خدمت خانم شیلا نینوایی هستم، یکی از زندانیان سیاسی سابق که 8 سال از بهترین دوران زندگی خود را در زندانهای اوین و قزل حصار گذراند و شاهد اعدام دوستان و هم بندیهای خود بود. بشنویم از زبان خودش.