۰۸ مرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 8  امرداد 96= 30 ژوئیه 2017

میهمان: آقای محمود رویایی از مجاهدان ساکن آلبانی، شاهد قتل 67 و نویسنده کتاب 5 جلدی آفتابکاران

ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام 67 و جنبش دادخواهی- قسمت دوم


دومین قسمت از ویژه برنامه رادیو ایرآوا: "قتل عام 67 و جنبش دادخواهی"، حاصل گفتگویم با یکی از مجاهدین ساکن آلبانی آقای محمود رویایی است. آقای رویایی زندانی سیاسی سابق و از شاهدان قتل عام 67، ده سال از عمر خود را در زندانهای اوین، گوهردشت و قزلحصار در اسارت بسر برد و شاهد اعدام بسیاری از دوستان خود بود که در حال گذراندن مدت محکومیتشان بودند. او که نویسنده کتاب آفتابکاران در 5 جلد می باشد، جنبش دادخواهی را عامل و موضوعی برای وحدت ملی دانسته و معتقد است مشعل دادخواهی نقش بسیار موثری در نجات کشورمان خواهد داشت.