۲۵ تیر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 25 تیر 96= 16 ژوئیه 2017

میهمان: آقای حسن داعی مدیر فوروم ایرانیان

موضوع: گفتمان تغییر رژیم در سایه تحولات خاورمیانه در واشینگتن و پیامدهای قرارداد توتال

تحولات مهمی در چند هفته اخیر در ایران، در خاورمیانه و در آمریکا اتفاق افتاده اند که سلسله این تحولات سرنوشت آینده این منطقه را رقم خواهد زد. در سوریه و عراق، داعش در حال شکست است، شهر موصل را از دست داده و به نظر می رسد شهر رقه را نیز بزودی از دست بدهد. اهمیت آینده سوریه بدون داعش و نفوذ رژیم ایران در این کشور به بحث مهم محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده است. از طرفی شرکت نفتی توتال اولین شرکت مهم نفتی غرب است که از سال 2010 تاکنون در ایران سرمایه گذاری می کند. همچنین در آمریکا بحث تغییر رژیم جایگزین بحث تغییر رفتار رژیم شده و از طرف مقامات و برخی از کارشناسان مطرح می شود. امری که تاکنون سابقه نداشته است. اما سیاست آمریکا چیست و به کدام سمت می رود؟ پیامدهای سیاسی و اقتصادی قرارداد توتال کدامند و موقعیت رژیم در منطقه چگونه است؟ 


Website: http://tiny.cc/shpb3x
Facebook: http://tiny.cc/c6v7zx
Twitter: http://tiny.cc/87zo2x