۱۱ تیر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 11 تیر 96= 2 ژوئیه 2017

سخنرانی اول جولای مریم رجوی در گردهمایی ایرانیان در پاریسروز شنبه 10 تیر، گردهمایی سالانه مقاومت ایران با شرکت دهها هزار تن از ایرانیان آزادیخواه و شخصیتهای سیاسی و حقوق بشری از کشورهای مختلف جهان و در ویلپنت پاریس برگزار شد. این گردهمایی از جهات مختلف حائز اهمیت است که دو هفته پیش در خدمت آقای شهرام گلستانه به آن پرداختیم. اما گردهمایی امسال، بخصوص بدلیل اینکه در ماههای اخیر، رژیم ایران به منبع تشدید تنش با آمریکا و کشورهای منطقه خاورمیانه تبدیل شده است، از اهمیت خاصی برخوردار است. اکنون توجه شما را به سخنرانی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران جلب می کنم که ضمن شمردن ویژگیهای گردهمایی امسال، به تنها راه حل، یعنی سرنگونی رژیم آخوندها می پردازد. لازم به ذکر است که بدلیل ضیق وقت، کف زدنهای ممتد و طولانی حضار، حذف شده است.