۱۸ تیر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 18 تیر 96= 9 ژوئیه 2017

میهمان: آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی

موضوع: وحشت از گردهمایی 1جولای ایرانیان در پاریس. چرا؟
گردهمایی امسال مقاومت ایران در ویلپنت پاریس، رژیم را بیش از سالهای قبل به وحشت انداخته است. علت ترس رژیم و برخی از گروههای سیاسی که به منظور ضربه زدن به مجاهدین به جبهه رژیم پیوسته اند، چیست؟ سفر ظریف به فرانسه حول و حوش گردهمایی ایرانیان به چه منظوری بود و اعمال تحریمهای جدید اتحادیه اروپا علیه رژیم، نشانه چیست؟