۱۵ مرداد ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 15 امرداد 96= 6 اوت 2017

میهمان: مجاهد خلق ساکن آلبانی و نویسنده کتاب "چشم در چشم هیولا" هنگامه حاجی حسن

ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام ۶۷ و جنبش دادخواهی- قسمت سوم

برای سومین قسمت از ویژه برنامه رادیو ایرآوا: قتل عام 67 و جنبش دادخواهی، پای صحتبهای مجاهد خلق ساکن آلبانی، خانم هنگامه حاجی حسن، نویسنده کتاب "چشم در چشم هیولا" نشستم که سه سال از جوانی خود را در زندانهای قزل حصار و گوهردشت گذرانید. او در این مدت انواع شکنجه های وحشیانه، بخصوص شکنجه ای مخوف به نام "قفس" را تحمل کرد و همچنین با کودکانی آشنا شد که تعدادی از آنها بعدها به مقاومت ایران پیوستند. بشنویم نیمه اول این گفتگو را.