۲۸ آبان ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 28 آبان 96= 19 نوامبر 2017


میهمان: دکتر حمیدرضا طاهرزاده، استاد تار و عضو شورای ملی مقاومت

موضوع: زلزله غرب کشور و وحشت رژیم از همبستگی مردمچرا رخدادهای طبیعی مانند زلزله به مثابه یک معضل سیاسی به نگرانی شماره یک نظام تبدیل می شود؟ اقدام تحسین برانگیز مردم بر جمع آوری کمک و ارسال بی واسطه آن به زلزله زدگان چه معنایی دارد و چرا رژیم از این حرکت، وحشت زده شده است؟ در پایان این گفتگو و بنا به درخواست آقای طاهرزاده، ترانه شهر خواب با صدای زنده یاد منوچهر طاهرزاده که برای مردم زلزله زده طبس تهیه و خوانده شده بود پخش خواهد شد.