۰۵ آذر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 5 آذر 96= 26 نوامبر 2017

میهمان: رضا شمس

موضوع: خامنه ای؛ هیتلر خاورمیانه

       


عربستان سعودی مدتهاست که زنگ خطر دخالتهای رژیم در منطقه خاورمیانه را به صدا در آورده و کشورهای دیگر منطقه و آمریکا، به ضرورت اقدام عملی علیه مداخلات رژیم ایران بخصوص در زمینه تروریسم و بنیادگرایی، پی برده اند. اما اختلاف عربستان و رژیم ایران از کجا شروع شد؟ آیا آنچه بین ایران و عربستان سعودی می گذرد در حد اختلاف مانده یا به دشمنی تبدیل شده است؟ و هیتلر خواندن خامنه ای از طرف ولیعهد عربستان چه پیام و معنی ای دارد؟