۱۲ آذر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 12 آذر 96= 3 دسامبر 2017

به بهانه دومین سال درگذشت کارگردان و عضو شورای ملی مقاومت منصور قدرخواه


این گفتگو به مناسبت دومین سال درگذشت منصور قدرخواه کارگردان و عضو شورای ملی مقاومت بازپخش می شود. این مصاحبه در سال 2012 ضبط و متاسفانه به آخرین گفتگوی رادیو ایرآوا با این هنرمند و مبارز ایرانی تبدیل گشت. روحش شاد