۱۰ دی ۱۳۹۶

رادیو  ایرآوا 10 دی 96= 31 دسامبر 2017  

میهمان: خانم سهیلا دشتی فعال سیاسی و حقوق زنان

موضوع: قیام ۹۶ برای تغییر رژیم


 روز پنجشنبه ۷ دی، اولین جرقه های قیام مردم در شهر مشهد زده شد که تا امروز دوشنبه در چهارمین روز، همچنان ادامه دارد. مردم در نقاط مختلف کشور با شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی، دست به اعتراض زده و با ماموران حکومتی درگیر شدند. روز گذشته شنبه در خدمت خانم سهیلا دشتی، فعال سیاسی و حقوق زنان بودم تا از قیام مردم که به بهانه اعتراض به گرانی شروع شده بود، ولی با سرعت رنگ و بوی ضد حکومتی به خود گرفت، جویا شوم. خانم دشتی در این گفتگو، پیام یکی از تظاهرکنندگان قیام را که بوسیله تلگرام برایشان ارسال شده بود با ما درمیان می گذارد.