۲۶ آذر ۱۳۹۶

رادیو ایرآوا 26 آذر 96= 17 دسامبر 2017

میهمان: آقای حسن داعی مدیر فوروم ایرانیان

موضوع: دینامیسم تحولات خاورمیانه و بحرانهای داخلی رژیم آخوندها تحولات سریع و مهم خاورمیانه در کشورهای یمن، عراق و سوریه، با تمرکز بر نقش مخرب رژیم ایران، موضوع گفتگوی امروز رادیو ایرآوا با آقای حسن داعی، مدیر فوروم ایرانیان است. اما رژیم حاکم بر ایران چه نقش و جایگاهی در این تحولات دارد؟ دخالتهای رژیم در منطقه، با بحرانهای داخلی آخوندها چه ارتباطی پیدا می کند؟ و خاورمیانه به کدام سمت و سو می رود؟