۰۶ خرداد ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا 6 خرداد 97= 27 مه 2018

میهمان: خانم سهیلا دشتی فعال سیاسی/حقوق زنان

موضوع: قیام مردم کازرون، گامی دیگر به سمت سرنگونیبا پاره شدن برجام از سوی آمریکا و اعمال تحریمهای جدید، قیام مردم ایران نیز رادیکالتر شده و هر روز با صحنه های جدیدتری روبرو می شویم که قیام مردم کازرون و اعتصاب سراسری کامیونداران ایران، از جمله آنان هستند. اما علت قیام مردم کازرون چیست و چه تاثیری بر جنبش مردمی خواهد داشت؟ واکنش رژیم نسبت به قیام مردم کازرون چه پیامی دارد و چه درسی می توان از این قیام گرفت؟