۱۳ خرداد ۱۳۹۷

رادیو ایرآوا ۱۳ خرداد ۹۷= ۳ ژوئن ۲۰۱۸

میهمان: آقای یزدان حاج حمزه، عضو شورای ملی مقاومت ایران

موضوع: سیاست جدید آمریکا، فرصتی برای مقابله با فعالیتهای خانمانسوز رژیم ایران


سیاست جدید دولت ترامپ برای مقابله با شرارت های رژیم ایران موضوع بحث گسترده در رسانه های بین المللی و داخلی است. سوای تحریم های خاص آمریکا که دولت اوباما آنها را به حالت تعلیق درآورده بود و با خروج آمریکا از برجام قرار است در دو نوبت 6 اوت و 4 نوامبر امسال مجددا برقرار و احیا شوند، این روزها شاهد آن هستیم که تحریم های جدیدی از جانب دولت ترامپ علیه برخی از کارگزاران و موسسات فعال در رژیم ایران برقرار می شود. اما این سیاست چه بازتابهای عملی به خصوص از طرف رژیم آخوندها داشته و فشار بیشتر آمریکا چه تاثیری در برخورد مردم با نظام آخوندها خواهد داشت؟