۲۰ خرداد ۱۳۹۷

رادیو  ایرآوا۲۰  خرداد ۹۷= ۱۰ ژوئن ۲۰۱۸

میهمان: آقای مهرداد هرسینی سخنگوی بنیاد توسعه و دمکراسی در خاورمیانه

موضوع: اعتصاب_سراسری_کامیونداران- غنی سازی 190هزار سوی خامنه ای در چارچوب برجام!


اعتصاب سراسری کامیونداران ایران که از روز اول خرداد 97 شروع شده و با حمایتهای جهانی روبرو بوده، همچنان ادامه دارد و کامیونداران و رانندگان، بر مطالبات خود، اصرار می ورزند. اما چرا اعتصاب صنفی کامیونداران مورد حمایت مقاومت ایران قرار گرفته و چنانچه آخوندها به خواسته های آنان تن دهند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دستور غنی سازی 190هزار سو، در چارچوب برجام، از طرف خامنه ای یعنی چه، و چه تاثیری بر اعتراضات و اعتصابات مردم خواهد داشت؟